ВАЛМАР ООД е фирма, чиято дейност е специализирана в областта на счетоводните услуги, социалното и здравното осигуряване и финансовите и данъчните консултации. Регистрирана е в Бургаския окръжен съд по фирмено дело 3631/1999 г. Фирмата се представлява от висококвалифициран управленски персонал, в лицето на Марияна Апостолова и Валентина Червенкова, и оперативен екип от млади и амбициозни специалисти с професионален опит.


Обслужваме близо 100 предприятия с разнородна дейност - туризъм, търговия (външна и вътрешна), транспорт и спедиция, производство, финансово посредничество, софтуерни услуги, реклама, архитектура и строителство, сдружения с нестопанска цел, свободни професии.


Провеждаме процедури съгласно спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане на чуждестранни юридически и физически лица, извършващи дейност в България.


ВАЛМАР ООД осигурява високо качеството на предлаганите услуги чрез работа в следните направления: